گزارش وضعیت سلامت اینترنت در سال ۲۰۲۰ (حال اینترنت چطوره؟!)

وضعیت سلامت اینترنت

گزارش وضعیت سلامت اینترنت هر ساله توسط بنیاد موزیلا ارائه می‌شه (از چهارسال پیش تا الان). هدفش هم آگاه سازی و دعوت به تامل در مورد جنبه‌های مختلف اینترنت (و در کل تکنولوژی) و نحوه تاثیرش توی زندگی ما و جامعه ست. جلوتر توضیح کوتاهی میدم که کلا این گزارش در مورد چیه. ولی قبل […]