آموزش توسعه تست محور یا TDD (Test-Driven Development)

programming

به یاد دارم وقتی که TDD به گوشم خورد اصلا چیزی ازش نفهمیدم. یکم بیشتر مطالعه کردم، گیج‌تر شدم و به نظرم کاری عبث میومد! توی فروم‌ها و محفل‌های برنامه‌نویسی معمولا برنامه‌نویس‌هایی که از TDD استفاده می‌کردن و با تجربه‌تر بودن، برنامه‌نویس هایی که از TDD استفاده نمی‌کردن رو برنامه‌نویس حساب نمی‌کردن! این کار در […]